www.celtom.nl
Basis Administratie

Basis Administratie

In de basis administratie staat alle bedrijfs specifieke informatie van uw bedrijf. Iedere administratie kan als basis dienen voor andere administraties die u wilt voeren. Celtom kent geen limiet voor het aantal administraties en brengt hiervoor ook geen extra kosten in rekening. U kiest zelf welke administratie de basis moet vormen van de nieuw op te zetten administratie en geeft deze een herkenbare naam. Het programma maakt de administratie voor u aan en u kunt daarna de administratie openen vanuit iedere andere administratie.


Administratie aanmaken

Voor het aanmaken van een nieuwe administratie kiest u eerst de administratie die als basis moet dienen voor de nieuwe administratie. Vervolgens geeft u de nieuwe administratie een herkenbare naam en drukt u op de button om de nieuwe administratie te creëren. Het programma maakt een nieuwe database voor u aan met alle gegevens uit de basis administratie.


Administratie openen

Een administratie is te openen vanuit iedere andere administratie door deze vanuit het administratie menu te selecteren. Als een administratie eenmaal is geopend dan zal deze ook actief blijven totdat een andere administratie is geopend. Ook als het programma wordt afgesloten zal deze bij het volgende keer opstarten de laatst geopende administratie gebruiken.


Administratie verwijderen

Een administratie is te verwijderen door terug te keren naar de standaard basis administratie en vervolgens bij de administratie settings de betreffende administratie te verwijderen. Het programma zal alleen de database verwijderen maar niet de externe documenten die u aan deze administratie heeft gekoppeld.


Netwerk omgeving

Als u in een netwerkomgeving werkt dan kan op ieder werkstation een andere administratie zijn geopend. Nieuw aangemaakte administraties zijn op alle werkstations beschikbaar. Het openen van een administratie op het ene werkstation heeft geen invloed op de geopende administratie op de andere werkstations.


Websites

Het is mogelijk om aan iedere administratie een andere website te koppelen. Als u voor de verschillende administraties een eigen URL wlt hebben dan dient u er rekening mee te houden dat u voor iedere administratie een eigen hosting pakket dient te hebben. Celtom kan u hierover adviseren of kan dit voor u inrichten zodat u direct aan de slag kunt.


Heeft u te maken met verschillende administraties en wilt u weten of deze via het Celtom programma te voeren zijn? Of heeft u een bestaande administratie die u wilt omzetten naar Celtom? Neemt u dan contact met ons op.