www.celtom.nl
Project Management

Project Management

Met het Project Management Systeem van Celtom kunnen projecten worden beheerd en uren verantwoordingen en registraties worden bijgehouden. Uren kunnen direct onder debiteuren geboekt worden en per periode worden gefactureerd. Of u kunt projecten aanmaken waaronder uren kunnen worden geboekt om zo inzicht te krijgen in de begrote en bestede uren.

Uw medewerkers kunnen hun eigen uren boeken of uren kunnen op een andere medewerker worden geboekt. Zo kunt u inzicht krijgen in de hoeveelheid uren die aan een bepaald project zijn besteed of het aantal uren dat aan een bepaalde debiteur doorberekend moeten worden.


Debiteuren uren

In het debiteuren scherm kan via de klok button een regel worden aangemaakt voor de uren registratie. Aan het einde van de dag kunnen hier de werkzaamheden en het aantal uren worden toegevoegd. Aan het einde van een periode kunnen de uren worden gecumuleerd zodat deze gefactureerd kunnen worden.


Bedrijfs uren

Uren die niet doorbelast kunnen worden aan uw klanten kunnen op het bedijf geboekt worden. Zo zijn vrije dagen, artsen bezoek, studie en andere niet declarabele uren bij te houden. Zo kan er per medewerker inzicht worden verkregen over het aantal uren die wel of niet doorbelast kunnen worden.


Project uren

Projecten kunnen aangemaakt worden voor een debiteur of voor het bedrijf. Een project kan een begroot aantal uren hebben, een afgesproken prijs of een prijs op nacalculatie basis. Uren kunnen op het project geboekt worden en eventueel bijgesteld worden. U kunt op ieder moment opvragen wat de status van het project is en hoeveel uren er in het totaal geboekt zijn.


Heeft u specifieke wensen voor uw project management en uren registratie? Wij bespreken en onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden.