www.celtom.nl
Disclaimer

Privacystatement

Celtom respecteert de privacy van de bezoekers van hun websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en nooit beschikbaar gesteld voor gebruik door derden.


Website informatie

De gegevens op de websites zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven over de dienstverlening en software van Celtom. De informatie op de websites zal zo volledig en actueel mogelijk worden gehouden. De informatie op de websites kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd of worden verwijderd. Daarom kunnen er aan de websites geen rechten worden ontleend.


Hyperlinks

De websites van Celtom kunnen hyperlinks naar sites hebben die buiten het domein van Celtom liggen. Voor deze externe sites kunnen andere voorwaarden gelden. Celtom is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites en alles wat u daarvan zou kunnen downloaden.


Toegankelijkheid website

Het streven van Celtom is erop gericht dat hun websites continu toegankelijk zijn. Celtom kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen, op welke wijze dan ook, ontstaan als gevolg van het feit dat de websites op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar zijn. De websites kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.


Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Celtom zijn voor eigen rekening en risico. Celtom sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van hun websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie en software uit.


Auteursrechten

Alle rechten, inclusief de auteursrechten, zijn voorbehouden. De inhoud van de websites en de software van Celtom mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd, gewijzigd of openbaar gemaakt worden.


CELTOM
tel: +31 (0)6 50506236
KvK: 08194817Service

Indien u een service contract heeft voor uw software dan ontvangt u gratis de laatste software updates.


Hulp op afstand

Naast telefonische ondersteuning bieden wij ook hulp op afstand voor uw software op het netwerk.